Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest opłata klimatyczna widniejąca na Twojej fakturze za pobyt w hotelu czy też innym obiekcie noclegowym? Zazwyczaj jest to niewielka kwota, która naliczana jest w stałej wysokości za każdy dzień pobytu od osoby. W niniejszym artykule przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie tego zagadnienia oraz informacje, które pomogą Ci zrozumieć, na co dokładnie idą te środki. Zapraszamy do lektury!

Opłata klimatyczna – co to takiego i dlaczego jest obowiązkowa?

Opłata klimatyczna to rodzaj podatku lokalnego, który wprowadzany jest przez samorządy w celu wsparcia rozwoju turystyki oraz ochrony środowiska. Pobierana jest od turystów przebywających na terenie gminy, której celem jest promowanie walorów przyrodniczych danego obszaru. W Polsce może być ona narzucana zarówno w miejscowościach górskich, jak i nadmorskich czy uzdrowiskowych.

Opłata klimatyczna wprowadzana jest przez samorząd na podstawie uchwały Rady Gminy. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie przez każdą gminę i może wynosić od kilku groszy do kilku złotych za dobę pobytu. Opłata klimatyczna jest obowiązkowa dla turystów przebywających na terenie gminy, która ją wprowadziła, a jej nieuiszczenie może skutkować nałożeniem kary.

Jak pobierana jest opłata klimatyczna i na co jest przeznaczana?

Opłata klimatyczna pobierana jest przez właścicieli obiektów noclegowych, takich jak hotele w Gdańsku, pensjonaty czy domki letniskowe w różnych miejscach. Następnie przekazywana jest ona do gminy, która ją wprowadziła. Właściciele obiektów noclegowych mają obowiązek informować turystów o konieczności uiszczenia opłaty klimatycznej oraz jej wysokości. Informacja ta powinna być umieszczona w widocznym miejscu, np. na stronie internetowej obiektu czy w recepcji.

Zebrane środki z opłaty klimatycznej są przeznaczane na różne cele związane z rozwojem turystyki i ochroną środowiska. Przykładowo, mogą być wykorzystane na promocję miejscowości jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, organizację imprez turystycznych czy rozbudowę infrastruktury turystycznej. Ponadto część środków może być przeznaczona na ochronę przyrody oraz utrzymanie czystości na terenie gminy.

Opłata klimatyczna za granicą

Opłata klimatyczna występuje również za granicą, szczególnie w miejscach o dużym ruchu turystycznym. W niektórych krajach, takich jak Włochy czy Francja, opłata ta może być znacznie wyższa niż w Polsce i wynosić nawet kilkanaście euro za dobę pobytu. Warto zwrócić uwagę na obowiązek jej uiszczenia podczas planowania zagranicznych podróży, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek finansowych.

Warto również dodać, że opłata klimatyczna może być także różnicowana sezonowo, co oznacza, że w szczycie sezonu turystycznego jej wysokość może być wyższa niż poza sezonem. Taki sposób pobierania opłaty ma na celu zachęcenie turystów do odwiedzania miejscowości również poza głównym okresem wakacyjnym, co może przyczynić się do równomiernego rozkładu ruchu turystycznego i zmniejszenia przeciążenia infrastruktury.

Czy istnieją zwolnienia z opłaty klimatycznej?

W niektórych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłaty klimatycznej. Przykładowo osoby niepełnosprawne oraz dzieci do lat 7 mogą być zwolnione z tego obowiązku. Warunki zwolnienia określa każda gmina indywidualnie, dlatego warto sprawdzić lokalne przepisy przed wyjazdem.

W przypadku pobytów grupowych czy dłuższych rezerwacji niektóre obiekty noclegowe mogą oferować obniżkę lub całkowite zwolnienie z opłaty klimatycznej. Jest to jednak uzależnione od indywidualnych ustaleń między właścicielem obiektu a klientem oraz lokalnych przepisów.

Opłata klimatyczna pod ścisłą kontrolą

Warto również pamiętać, że opłata klimatyczna jest często przedmiotem kontroli ze strony samorządów. Dlatego właściciele obiektów noclegowych muszą prowadzić dokładną ewidencję pobieranych opłat i przekazywać je do odpowiednich jednostek samorządowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pobieraniu opłaty klimatycznej, zarówno właściciel obiektu, jak i turysta mogą zostać ukarani.

Zapisz się do newslettera